Bine ai venit, utilizator! [ Inregistrare | Autentificarerss

Teren agricol

Terenurile cu destinatie agricola sunt folosite, in principal, pentru productie agricola vegetala si anume: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea; terenurile cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite; terenurile ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajari piscicole si de imbunatatiri funciare; drumurile tehnologice si de exploatare agricola; platforme si spatii de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole; terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola.

Valoarea terenului poate fi diferite in functie de cele 5 categorii de folosinta: teren arabil (A),teren pasuni (P), teren fanete (F), teren vii( V), teren livezi (L), precum si pe zone de favorabilitate stabilite prin studii de specialitate realizate de Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice.

Astfel, terenul agricol din Romania este împartit în 5 zone agropedoclimatice dupa cum urmeaza:

¨       zona I: Constanta, Braila, Ialomita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinti;

¨       zona II: Tulcea, Galati, Vrancea, Buzau, Prahova, Satu-Mare, Bihor, Arad, Timis;

¨       zona III: Botosani, Suceava, Neamt, Iasi, Vaslui, Bacau, Dambovita, Arges;

¨       zona IV: Cluj, Mures, Alba, Sibiu, Hunedoara, Brasov, Covasna

¨       zona V: Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Harghita, Valcea, Gorj, Caras-Severin;

Terenurile cu destinatie forestiera cuprind: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica; terenurile destinate impaduririlor, determinate prin amenajamentele silvice; terenurile neproductive – stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti – daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice.In conformitate cu prevederile Codului silvic padurile si terenurile afectate Impaduririi sau care servesc nevoilor de cultura, productie ori administratie forestiera, constituie fondul forestier.

Notiunea de padure nu este identica cu aceea de fond forestier, padurea constituind elementul component principal al acestui fond. Notiunea de padure in sensul atribuit prin normele silvice include terenul care face parte din fondul forestier si este acoperit cu vegetatie forestiera, care a atins varsta de exploatare si este cuprins in amenajamente silvice. Terenurile acoperite cu vegetatie forestiera ce nu sunt cuprinse in amenajamentele silvice nu sunt supuse regimului silvic, ci numai unor reguli tehnice silvice,conform Art.50,din Legea nr. 46 din 19.03.2008,Codul silvic,valabil de la data 30.03.2008,MO nr. 238/2008:

’’Vegetatie forestiera din afara fondului forestier national este vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, care nu indeplineste unul sau mai multe criterii de definire a padurii, fiind alcatuita din urmatoarele categorii:a)plantatiile cu specii forestiere de pe terenuri agricole;b) vegetatia forestiera de pe pasuni cu consistenta mai mica de 0,4;c) fanetele impadurite;d) plantatiile cu specii forestiere si arborii din zonele de protectie a lucrarilor hidrotehnice si de imbunatatiri funciare;e) arborii situati de-a lungul cursurilor de apa si canalelor; f) zonele verzi din intravilan, altele decat cele definite ca paduri;g) parcurile dendrologice si arboretumurile, altele decat cele cuprinse in paduri;h) aliniamentele de arbori situate de-a lungul cailor de transport si comunicatie.’’

De asemenea trebuie facuta distinctia intre fond forestier si cea de patrimoniu forestier, care cuprinde ansamblul bunurilor mobile si imobile destinate exploatarii, refacerii, apararii si pazei fondului forestier.

Terenurile aflate permanent sub ape cuprind: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor si baltilor naturale, cuvetele lacurilor de acumulare la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale.Dupa destinatia economica, apele sunt: de folosinta generala, ape destinate agriculturii si ape cu destinatie speciala.

Terenurile din intravilan sunt cele aferente localitatilor urbane si rurale, cuprinse In perimetrul construibil aprobat potrivit legii, pe care se afla grupate constructii de locuit, curti, obiective social-culturale, obiective economice, constructii agrozootehnice, piete si retele stradale, precum si alte terenuri care servesc nevoilor de constructii si amenajari de ordin tehnic edilitar, inclusiv terenurile agricole si forestiere. Perimetrele construibile ale localitatilor sunt stabilite prin schitele de sistematizare a localitatilor urbane si rurale. Intravilanul localitatilor este cel existent la 1 ianuarie 1990, evidentiat In cadastrul funciar, el putand fi modificat numai In conditiile legii.

Terenurile cu destinatii speciale sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si hale de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si alte asemenea.Toate terenurile cu destinatie speciala sunt o categorie distincta in cadrul fondului funciar, diferentiindu-se prin regimul juridic atat de terenurile cu caracter agricol, cat si de toate celelalte terenuri neagricole, avand urmatoarele caracteristici:In conditiile acestor terenuri o importanta deosebita au restrictiile care deriva din actele normative, privind atat utilizarea terenurilor respective, cat si a terenurilor limitrofe ce constituie zone de protectie. Din grupa de terenuri cu destinatie speciala fac parte urmatoarele categorii de terenuri: terenurile destinate transportului rutier; terenurile destinate transportului feroviar;  terenurile destinate transportului pe apa;  terenurile destinate transportului aerian; terenurile destinate producerii si transportului energiei electrice;  terenurile destinate exploatarilor miniere si petroliere; terenurile destinate rezervatiilor si monumentelor naturii;  terenurile destinate statiunilor balneoclimaterice; terenurile destinate monumentelor de cultura.

În stabilirea valorii economice a terenurilor agricole  se  are în vedere diferentele rezultate din raporturile de proprietate si de dimensiunile exploatatiilor agricole.

3 Comentarii la “Teren agricol”

  1. maria grigoruta on 22 ianuarie 2015 @ 14:27

    Va multumesc!

  2. maria grigoruta on 22 ianuarie 2015 @ 14:26

    Vând 5 ha teren agricol categoria A in extravilanul mun.Dorohoi (Loturi -Enescu) Jud.Botoșani la prețul de 0,50 euro metrul pătrat : cel mai ieftin pret din zona! Persoana de contact Manolache Dinu tel. 0740 548 620

  3. maria grigoruta on 22 ianuarie 2015 @ 14:19

    Vând 5 ha teren arabil categoria A in extravilanul mun. Dorohoi (Loturi-Enescu) Jud.Botoșani ,la prețul de 0,50 euro metrul pătrat : cel mai ieftin pret din zona ! Persoana de contact Manolache Dinu tel: 0740 548 620

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi membru pentru a comenta.